Portfolio > Fragments

"Fragmentation I"
"Fragmentation I"
archival digital print from collage
2 1/4" x 5 1/4"
2010